Breeders Trust
Nederlands   Français

Akkoord Hoevepootgoed op PlattelandsTv

Welkom op de website "Hoevepootgoed.be"
Via deze website kunt u eenvoudig uw uitgeplante areaal met hoevepootgoed van “kwekersrechterlijk beschermde rassen” voor 2016 aanmelden.

Op deze website vindt u:

  • Welkomstpagina
  • Interprofessioneel Akkoord (Breeders Trust met Agrofront)
  • Aanmeldformulier gebruikt Hoevepootgoed in 2016
  • Achtergrondinformatie Hoevepootgoed

BREEDERS TRUST IS GEVOLMACHTIGD OP TE TREDEN NAMENS HAAR AANDEELHOUDERS.
HET BETREFT DE VOLGENDE 9 VOORAANSTAANDE EUROPESE POOTAARDAPPELHANDELSHUIZEN:

DE WEBSITE "HOEVEPOOTGOED.BE" IS EIGENDOM VAN BREEDERS TRUST N.V., GEVESTIGD TE BRUSSEL.
Meer informatie over Breeders Trust vindt u op: www.breederstrust.eu